Učitavam...

Grabovica: Jučer isplaćene prve egzistencijalne naknade za 1.374 borca

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo jučer je naložilo isplatu egzistencijalne naknade za 1.374 bivša pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine za mjesec juli, istaknuo je ministar Hajrudin Grabovica, prema saopćenju kantonalne pres-službe.

Kao što je poznato, Izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine usvojenim krajem maja tekuće godine u Kantonu Sarajevo je uvedeno pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu nezaposlenim braniocima mlađim od 57 godina, a po uzoru na to kako se ovo pravo ostvaruje na federalnom nivou za lica starija od 57 godina.

Nadležna općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu je dužna nakon donošenja rješenja, odnosno rješenja koje je pozitivno riješeno u žalbenom postupku ili upravnom sporu, unijeti osnovne podatke neophodne za isplatu u ISVDV sistem, skenirati rješenje i isto proglasiti izvršnim u ISVDV sistemu kako bi korisnik mogao ostvariti naknadu koja mu pripada po rješenju uz priznavanje prava od prvog dana narednog mjeseca.

Općina će na mjesečnom nivou pokretati obračun naknade te Ministarstvu za boračka pitanja KS dostavljati zahtjev za isplatu, a koje će nakon prihvatanja općinskih obračuna, davati naloge za isplatu naknade krajnjim korisnicima odnosno vršiti plaćanje direktno bankama.

Podnošenje zahtjeva je počelo u mjesecu junu, a korisnici pravo ostvaruju od narednog mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, pri čemu rješenja koja donose općinski organi postaju izvršna nakon nadzora Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kada su unose u sistem za plaćanje.

S obzirom na to da se radi o početku primjene i velikom broju zahtjeva, za prvu obradu je ostavljen duži rok kako bi se što više korisnika uključilo u isplatu u mjesecu augustu (naknada za juli) iako će sva lica čiji zahtjevi budu obrađeni kasnije biti obuhvaćena narednim obračunima i dobiti retroaktivno pripadajuća sredstva.

Kao što je bilo predviđeno, prva obrada s rješenjima koja su prošla nadzor Ministastva i koja su od strane općinski službi unesena u aplikaciju, puštena je u ovoj sedmici i sredstva su dana 27. augusta uplaćena bankama, koje su istog dana počele sa isplatama na račune krajnjih korisnika, tako da se očekuje da će svi korisnici dobiti sredstva u ovoj sedmici.

– U prvi obračun je bilo uključeno 1.374 korisnika kojima je ukupno jučer isplaćno 299.450 KM. Najveći iznos je bio 275 KM za 55 mjeseci učešća, a najmanji 60 KM za 12 mjeseci učešća. Najviše obuhvaćenih korisnika je sa Općine Ilidža, njih 407 – naveo je ministar Grabovica.

Dodao je i kako očekuje da će broj korisnika ovog prava biti znatno veći jer je do sada općinskim službama predato preko 3.000 zahtjeva, od čega je obrađeno preko 2.300, a Ministarstvo je sa današnjim danom uradilo nadzor za preko 1.850 rješenja.

Autor: Fena

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *