Učitavam...

Nakon četiri mjeseca BiH je podijelila humanitarnu medicinsku pomoć UAE

Nakon više mjeseci okončana je distribucija donacije pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, namijenjene stanovnicima BiH.

Od početne konfuzije i zanemarenosti donacije, do okončanja podjele krajnjim korisnicima, prošlo je četiri mjeseca. No, upornost, uporaba svih pozitivnih propisa i predanost ovoj aktivnosti je urodila plodom, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

U skladu s odlukom Vijeća ministara BiH o prihvatu pomoći Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlade Emirata Dubai, Bosni i Hercegovini, Ministarstvo civilnih poslova BiH je slijedom Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima i Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područja Bosne i Hercegovine ugrožena prirodnom ili drugom nesrećom, zatražilo rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Nakon toga Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnog ministarstva zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine zatražilo identifikaciju krajnjih korisnika predmetne donacije te je predložilo raspodjelu sukladno članku 2. Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.

Kao preduvjet za dobivanje rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je zatražilo od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, provjeru kvalitete i ispravnosti stotinu nasumično uzetih brisova i virusnih transportnih podloga obzirom da su, kao najosjetljiviji dio donacije uskladišteni u ambijentalnim uslovima kargo centra međunarodnog aerodroma Sarajevo od 27. maja 2020. godine.

Nakon pozitivnog mišljenja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kojim je potvrđeno da brisovi i transportne podloge zadovoljavaju specifikacijom i kvalitetom te da se mogu koristiti za uzorkovanje na prisustvo SARS-COV-2 virusa, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su dostavili rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera u Bosni i Hercegovini.

Također, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo zdravstva i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su identificirali krajnje korisnike i prihvatili predloženi omjer raspodjele.

S ciljem reguliranja uvoznih carinskih procedura za navedenu donaciju sukladno Zakonu o carinskoj politici Bosne i Hercegovine i Odluci o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva koju doniraju domaći i međunarodni subjekati za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije koronavirusa, Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo i dostavilo svu raspoloživu dokumentaciju te izdalo nalog špediteru da izvrši uvozne carinske procedure.

Ovlašteni špediter, A&A ŠPED d.o.o. Sarajevo, dostavio je Ministarstvu civilnih poslova BiH odgovor da je navedena faktura, sa iskazanom samo ukupnom vrijednosti donacije, nije prihvatljiva za Carinsku ispostavu Aerodoroma Sarajevo te da su, uz konsultacije sa Regionalnim uredom Sarajevo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zatražili da se roba razvrsta prema pripadajućim tarfinim brojevima u koji spadaju. Slijedeći navedeno, zatražili su dostavljanje pojedinačnih cijena svakog od proizvoda (prema fakturi 0301 od 25.06.2020. godine) koje u dokumentaciji donator nije dostavio.

Slijedeći navedeni zahtjev Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva inostranih poslova BiH, 28. jula, zatražilo fakturu sa pojedinačnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava, za svaku stavku posebno, bez kojih nije moguće regulirati uvozne carinske procedure donacije

Također, Ministarstvo civilnih poslova BiH je od Ministarstva inostranih poslova BiH, urgencijama od 12. i 24. augusta, ponovno zatražilo žurno dostavljanje odgovora donatora na traženi izgled dokumentacije.

Ministarstvo inostranih poslova BiH 31. augusta je dostavilo Ministarstvu civilnih poslova BiH fakturu sa iskazanim pojediničnim cijenama dostavljene opreme i zaštitnih sredstava koja je odmah dostavljena ovlaštenom špediteru u cilju podnošenja carinske prijave prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Slijedeći fakturu sa iskazanim pojedinačnim cijenama, carinska deklaracija je okončana.

Slijedeći dogovoreni omjer raspodjele i raspored preuzimanja, Ministarstvo civilnih poslova je u roku od deset dana završilo realizaciju donacije koja je mjesecima bez validne dokumentacija bila uskladištena na Aerodromu Sarajevo. Ukupno je podijeljeno 23 tone odnosno 797. 440 komada opreme u koju spadaju brisevi, zaštitna odijela, ventilatori, rukavice, maske N95, hirurške maske, maske, viziri i zaštitne naočare.

Autor: Fena

Autor: Fena

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *