Učitavam...

Objavljene preporuke za korištenje bazena: Šta raditi prije, tokom i poslije kupanja

S ciljеm sprеčаvаnjа ili smаnjеnjа mоgućnоsti prеnоsа virusа SARS-CoV-2, nеоphоdnа је primјеnа prеvеntivnih mјеrа zbоg zаštitе zdrаvljа оsоbljа i pоsјеtilаcа plivаčkih bаzеnа. Prеpоrukе zа pridržаvаnjе prеvеntivnih mјеrа оdnоsе sе nа svе prоstоrе bаzеnskоg kоmplеksа (prоstоriје, gаrdеrоbе, sаnitаrnе čvоrоvе…).

Оvе mјеrе sе mоgu primiјеniti i nа bаzеnе kојi imајu tеrmаlnu vоdu, sumpоrnu vоdu i drugе vоdе s dоkаzаnim tеrаpiјskim svојstvimа, hidrоmаsаžnе kаdе i sličnо, navode iz JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Opšte preporuke

Sve osobe zaposlene na bazenima moraju biti edukovane o svim mjerama za prevenciju i kontrolu infekcije koje se provode ili se na njih odnose.

Na vidnom mjestu, na ulazu i prostoru kompleksa bazena, obavezno istaknuti obavijesti o preventivnim mjerama i pravilima ponašanja osoblja i posjetilaca (npr. na podu postaviti vidljive oznake zbog preporučenog razmaka na bazenu i sl.).

Predlaže se da posjetioci unaprijed zakažu termine.

Maksimalni broj osoba kojima je dozvoljen istovremeni boravak u kompleksu bazena određuje prema pravilu 10 osoba na 100 m2 neto površine prostora, uključujući površinu bazena.

Između svih osoba prisutnih na bazenu, uključujući osobe koje su u vodi, je neophodno održavanja fizičke udaljenosti od 2 metra u svim pravcima.

Na ulazu i u radnim prostorima osoblja, neophodno je postavljanje dozatora s dezinfekcionim sredstvom (70% alkohol ili drugo sredstvo s deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvu proizvođača i prikladno za upotrebu na koži).

Za osoblje i posjetioce bazena nije dozvoljen dolazak u slučaju da imaju simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, otežano disanje, kijavica, malaksalost, proliv ili povraćanje, gubitak osjećaja mirisa ili ukusa i slično), već je potrebno javljanje nadređenom licu, kao i nadležnom doktoru, koji procjenjuje da li je i kada moguć ponovni dolazak na bazen.

Preporučuje se na ulazu mjerenje temperature (bezkontaktnim toplomjerom) svim zaposlenim osobama i posjetiocima.

Što češće provjetravati sve prostorije. Smanjiti upotrebu prostora bez ventilacije ili sa slabijom ventilacijom kao što su svlačionice i druge prostorije manjih dimenzija.

Izbjegavati korištenje svlačionica koliko god je to moguće. Ako je neophodno koristiti slačionice, potrebno je svesti na minimum zadržavanje osoba u njima. Ulazak u svlačionice organizovati na način da u isto vrijeme ulazi onoliko osoba koliko ima mogućnost da drži fizičku distancu od 2 m u svim pravcima. Prije ulaska u slačionice, postaviti dozatore sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70%). Dezinfekciju svlačionica i tuševa potrebno je obaviti obavezno dva puta u toku dana, a po potrebi i češće, zavisno od toga koliko se ove prostorije koriste. Voditi evidenciju o svakoj dezinfekciji. Svlačionice držati otvorene kada nisu u upotrebi.

Ako je moguće, organizovati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude bar sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom rutinskog čišćenja.

Ako je moguće, organizovati rad dvokratno, tako da između prve i druge smjene bude bar sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tokom rutinskog čišćenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *