Učitavam...

Odbrana Ratka Mladića završila usmeno iznošenje žalbi

Nastavak iznošenja žalbi Odbrane na presudu bivšem komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću protekao je u znaku stalnih tehničkih smetnji i pauza te baziranju advokata na činjenične zaključke iz prvostepene presude kojom je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, te osuđen na doživotnu kaznu zatvora, javlja Detektor.ba.

Advokatica Peta-Louise Bagott je tokom iznošenja žalbi Odbrane govorila o neimenovanim incidentima, za koje je, kako je rekla, Odbrana saznala da se Mladiću stavljaju na teret tek u presudi Prvostepenog vijeća.

Osvrnula se i na kršenje prava na Odbranu, jer je, kako je pojasnila, Prvostepeno vijeće pogriješilo time što je prihvatilo činjenice utvrđene u drugim postupcima u Haagu, koje su se odnosile na Mladićeve podređene.

Kako je rekla Bagott, ako se prihvata neka utvrđena činjenica koja se odnosi na direktnog Mladićevog podređenog i koja zaključuje određenu kriminalnu aktivnost – time se dokazuje “suština” navoda optužnice.

Prema mišljenju braniteljice, ovakav način je protivan pravima optuženog, jer je od tužilaca trebalo zahtijevati da iznose dokaze na ove okolnosti, a ne da se prihvata prethodno utvrđena činjenica.

U nastavku, osvrnula se na presuđene činjenice koje se odnose na granatiranje Sarajeva, te navela da je Vijeće prihvatilo teze Tužilaštva da je Mladić znatno doprinio ostvarenju UZP-a koristeći snage Vojske Republike Srpske (VRS).

“Tu konkretno je obuhvaćen Sarajevsko-romanijski korpus (SRK) za koje je Tužilaštvo reklo da je sprovodilo naređenje Mladića, na način da su terorizirali sarajevske civile. Pretresno vijeće je formalno primilo k znanju tu činjenicu bez prihvatanja dokaza Tužilaštva koji bi mogli utvrditi odgovornost SRK-a”, kazala je Bagott.

Odbrana je navela ono što smatra brojnim pogreškama Prvostepenog vijeća, te da su dokazi i vještačenja Tužilaštva bili manjkavi.

Dragan Ivetić, advokat Mladića, konstantno je ponavljao prigovor koji se tiče njegovog današnjeg prisustva na žalbenom pretresu, nemogućnost pripreme s klijentom, te pitanje sposobnosti optuženog da prisustvuje i prati suđenje.

“Tražim da se moje učešće ne smatra slaganjem niti priznanjem današnjeg žalbenog pretresa kao odgovarajućeg, niti se odričemo onoga što je u podnesku navedeno”, kazao je Ivetić.

On smatra da Žalbeno vijeće treba ispraviti greške iz prvostepene presude koji se tiču UZP-a, kako bi služilo interesu pravde jer je, prema njemu, pogrešan pristup Pretresnog vijeća u ocjenjivanju dokaza i njihovo neodgovarajuće primjenjivanje dovelo do pogrešnih konstatacija u vezi sa sveobuhvatnim UZP-om. Ivetić je skrenuo pažnju na vremenski i geografski opseg, ističući kako Mladić nije bio na teritoriji BiH tokom 1991. godine, niti je bio u komandnoj strukturi VRS-a.

“Prva greška Vijeća je što je prekršilo sudsku praksu time što je pokušalo njegove govore iz 1991. godine vezati za BiH, u vrijeme kada Mladić nije bio ni vremenski ni geografski vezan za te događaje. Mladić nije bio u lancu komandovanja i nije dobijao izvještaje o određenim događajima i nije mogao izdavati naređenja osobama izvan njegovog lanca komandovanja”, izjavio je Ivetić.

Ivetić je kazao da se greška sastoji u tome što se u prvostepenoj presudi daje analiza onoga šta su drugi rekli ili učinili prije nego je Mladić došao u BiH.

“Kada je riječ o vremenskom i geografskom opsegu, nije se uzelo u obzir da je VRS započeo samo sa Mladićem i nekolicinom oficira i da je bilo potrebno vrijeme da se različiti ostaci Jugoslovenske narodne armije (JNA), jedinice teritorijalne odbrane i lokalne oružane snage podvedu pod strukturu VRS-a. U Foči postoje dokazi da je za to bilo potrebno više mjeseci”, tvrdi branilac.

“Kada je riječ o vremenskom i geografskom opsegu, nije se uzelo u obzir da je VRS započeo samo sa Mladićem i nekolicinom oficira i da je bilo potrebno vrijeme da se različiti ostaci Jugoslovenske narodne armije (JNA), jedinice teritorijalne odbrane i lokalne oružane snage podvedu pod strukturu VRS-a. U Foči postoje dokazi da je za to bilo potrebno više mjeseci”, tvrdi branilac.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *