Učitavam...

Put SBB-ovog kadra od uvoza namještaja do pomoćnika ministra odbrane

Na rukovodeću poziciju pomoćnika ministra u Sektoru za politiku i planove Ministarstva odbrane BIH, 2016. godine na inicijativu tadašnjeg zamjenika ministra Seada Jusića, imenovan je nekadašnji SBB-ov kandidat za načelnika opštine Vogošća Dženan Redžo, piše Tačno.net.

Sektor za politiku i planove jedan je od najvažnijih sektora u sistemu odbrane. Rukovodilac ovog odsjeka odgovoran je za sigurnosna i odbrambena pitanja, strateške vojno-političke analize, unutrašnju koordinaciju, civilno vojnu suradnju, raspodjelu budžeta od 300 miliona, međunarodnu suradnju.

U skraćenoj biografiji od 2000. godine Ranković je obavljao poslove Inspektora kontrole naoružanja, Višeg inspektora kontrole naoružanja, bio je načelnik Odsjeka za multilateralnu suradnju, Šef odsjeka za međunarodne organizacije i multinacionalne operacije, Šef Odsjeka za EU i regionalne inicijative, Vojni predstavnik u Stalnoj misiji pri UN u Njujorku, te Načelnik uprave za međunarodnu vojnu suradnju u Ministarstvu odbrane R. Srbije.

Slično je i u Ministarstvu obrane R. Hrvatske gdje je donedavni pomoćnik ministra bio Zoran Drča koji je prema dostupnim podacima uposlenik MORH-a od 2003. godine gdje je između ostalog bio na dužnosti načelnika Službe za NATO i partnerstvo za mir Uprave za obrambenu politiku, te načelnik Sektora za međunarodnu suradnju i sigurnost. Odlikovan je Redom hrvatskog pletera 2008. godine.

Ustaljena praksa u regiji a i kod nas je da se na ovakve pozicije imenuju službenici koji dolaze sa iskustvom iz sistema odbrane, međutim Jusić raspisuje eksterni konkurs iako je u tom trenutku u okviru sistema odbrane postojao dovoljan broj državnih službenika koji su ispunjavali uslove za ovo radno mjesto.

Tako se na ovu poziciju javljaju četiri kandidata. Od toga tri iz Ministarstva odbrana BIH Adem Spahić, Elmir Grebović, Nihad Kamenjaš te Dženan Redžo sa iskustvom iz privatnog sektora.

Iako su Spahić i Redžo imali identičan broj bodova, indikativno, Sead Jusić za ovu poziciju predlaže svog stranačkog kolegu. Svoj odabir opravdava mišljenjem „Da prednost treba dati mlađem kandidatu izvan sistema sa ciljem osvježenja internih procesa i kretanja“.

Kandidat Adem Spahić sa identičnim brojem bodova na konkursu kao i Redžo, naglašava da je kompletna procedura prijema provedena van zakonskog okvira sa ciljem pozicioniranja nekompetentnog stranačkog kadra.

„Namjera je bila da se eliminišu kadrovi sa 25 ili 30 godina radnog iskustva u sistemu odbrane. Kako bi se primio Redžo, tadašnji pomoćnik ministra Sead Jusić kandidate poziva u kancelariju i obavlja pojedinačne intervjue. Na taj način doveden je čovjek koji nema nikakvog iskustva u sistemu odbrane niti ima dana radnog staža u BIH. Taj čovjek nije postavljen na neku nevažnu poziciju nego na mjesto najvažnijeg resora koje upravlja budžetom odbrane od cca. 300 miliona, planira strukturu, organizaciju kao i modernizaciju i razvoj oružanih snaga.“

Sve je to stvar percepcije

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *