Učitavam...

Vijeće ministara o strategiji upravljanja dugom BiH

Vijeće ministara trebalo bi da danas da razmatra Prijedlog srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH za period 2019-2022. godina.

Na predloženom dnevnom redu je i informacija o zaključcima i preporukama Tajeks misije stručne procjene sistema civilne zaštite u BiH, informacija o realizaciji Akcionog plana Vijeća ministara za sprovođenje Komunikacione strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2019. godinu, kao i izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH /2018-2021/ – Okvirni dokument u 2018. godini.

U planu je i rasprava o izvještaju o sprovođenju Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, izvještaju o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu, izvještaju o radu Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara za 2019. godinu, te materijalu pod nazivom “Ekonomski trendovi – godišnji izvještaj 2019. godine”.

Ministri bi trebalo da razmotre i izvještaj o radu Vijeća za državnu pomoć BiH za 2019. godinu, izvještaj o radu Komisije za koncesije BiH za 2019. godinu – drugi krug glasanja.

Na dnevnom redu 23. sjednice, koja bi trebalo da počne u 13 sati, nalaze se i zaključak sa 9. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji se tiče Prijedloga zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH, te zaključak sa 9. sjednice Predstavničkog doma, donesen u okviru tačke “Osiguravanje sredstava za sprovođenje lokalnih izbora 2020. godine”.

Vijeće ministara trebalo bi da razmotri i niz kadrovskih pitanja, poslaničkih inicijativa i odgovora na poslanička pitanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *